Notaris Christophe Vandeurzen

 

Notaris Christophe Vandeurzen

De onroerende schenkingstarieven

De onroerende schenkingstarieven zijn vandaag in de drie gewesten dezelfde. Onroerende schenkingen zijn bijvoorbeeld de schenking van vastgoed. Ook wanneer iemand een onroerend goed in "schijven" schenkt, spreekt men van onroerende schenkingen.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .