Notaris Christophe Vandeurzen

 

Notaris Christophe Vandeurzen

De roerende schenkingstarieven

De roerende schenkingenstarieven verschillen in de drie gewesten. Het gaat om vaste tarieven, wat betekent dat het toepasselijk tarief gelijk blijft, ongeacht de omvang van de schenking. Voorbeelden van roerende schenkingen zijn de schenking van aandelen, van geld, een bankgift, de schenking van juwelen en meubelen... 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .